USE

Een Holistisch evenement, ter herinnering dat er op dit moment één planeet Aarde is. Hier gebeurd het.

We gebruiken wat er is: ‘USE’. Holisme is heling. Helen, is dát gebruiken wat we hebben, en het te waarderen.

Door de focus te leggen op aspecten van het bestaan, aandachtig handelen, kunnen we deze waarderen en wordt er een heilig verbinden oftewel ceremonie gecreëerd.


OVER ONS

USE is voortgevloeid uit de Spirituele Beurs die altijd gehouden werd op de eerste zondag in oktober.

USE is een evenement dat verbindt en staat voor Universeel Spiritueel Evenement. Dit evenement keerde jaarlijks terug op de eerste zondag van de maand oktober.

De verbinding met jezelf is de belangrijkste essentie waar Spiritualiteit voor staat.

Voor het organiseren van USE 2022 heeft Iris Stomp van Risje.com haar dochter Zippora Martosoewando van Sharah.nl benadert. Ze behoort tot de volgende generatie en heeft veel inzichten over ons aardse leven opgedaan.

Dit draagt bij tot een alomvattende kijk waardoor duidelijk is wat echt nodig is in onze wereld.

Dit was het programma. Click hier.

 
 
Zippora Martosoewando
 
Holisme is voor mij dankbaarheid uitten. In de waardering vind ik rust. 
De mensen die ik heb uitgenodigd om met jullie te delen, hebben mij eenieder geraakt met wat ze geven vanuit liefde. En daarin vind ik mijzelf, helend.
 
 Ik hoop met dit evenement eenieder dáár te raken, waar het nodig is.
 
Dank aan mij moeder (zij is ook de Aarde), dat ze mij gebaard en gevoed heeft, en dat ze in mij gelooft. 
Dank aan alle participanten. Laten we er samen een mooie ceremoniële dag van maken.
 
In liefde, Amen

Iris Stomp

Mijn hele leven weet ik dat ik Spiritueel ben. Dit hebben mijn voormoeders aan mij overgedragen. Ik weet dat dit is geweest om een voorbode te zijn voor mijn dochter Zippora. Ze is mijn grootste leermeesteres. Door haar overwon ik al mijn diepten. En door haar ervaar ik nu al mijn zegeningen.
 
Voor haar mocht ik een weg banen en zij voor mij. Haar naam betekent vogeltje en niet zomaar een vogeltje, maar een boodschapper van God (=het alomvattende licht). Ze is hier om de wereld te helpen helen. De tijd is rijp en ik heb haar benaderd om USE 2022 te organiseren. 
Ik voel mij gezegend! 
 
Bless you my beloved daughter, you are the truth the world needs to hear and see like I have learned to listen and look at the world and our planet. 
Blossom my beloved Lotus Flower
Namaskar 🙏🏾💛♥️💖💙
Om Mane Padme Hum